Mấy em gái châu á rất thích buồi tây bởi vì buồi tây rất to và dài lên địt các em rất sướng.